Меню
UKR
ESP
RUS
RUS
Youtube
Facebook
Підписатися на новини
Назад
Технологічний комплекс з виробництва деревного вугілля 80 тонн/місяць

Опис комплексу

Даний комплекс призначений для переробки в високоякісне деревне вугілля різного роду некондиційних відходів рослинного походження: дров'яної деревини, відходів лісозаготівлі і деревообробки, скорлупи кокосового, грецького, лісового та інших горіхів, паливних брикетів типу nestro, pini-kay, ruff і т.д.

Виробничий обсяг комплексу становить від 80 тонн високоякісного деревного вугілля на місяць. Продуктивність буде залежати від параметрів вихідної сировини. Так наприклад 80 т/місяць, будуть проведені при використанні в якості сировини деревини східно-європейського дуба з вологістю до 40%, у разі використання в якості сировини - берези, продуктивність складе 60-70 т/місяць, в залежності від вологості сировини. Якщо ж в якості сировинного матеріалу передбачається використовувати паливні брикети типу Pini-kay продуктивність складе - 100-120 т/місяць.

Комплекс є сучасним високотехнологічним, екологічно-безпечним і включає все необхідне допоміжне обладнання, яке забезпечує стабільну, ефективну роботу.

В результаті роботи комплексу, можливий випуск наступних видів продукції:

 • Деревне вугілля для побутових і промислових цілей
 • Деревно-вугільний вугілля з брикету Pini-kay
 • Брикети Pini-kay
 • Камінні дрова

Порівняльні характеристики видів палива

Порівняльні характеристики

Дрова

Вугілля кам'яне

Деревне вугілля з паливних брикетів

Деревне вугілля з дров

Теплотворність, ккал/кг

до 3500

до 5500

до 8300

до 8300

Час горіння 1 кг/год

1

3

5-7

2-4

Залишок золи%

до 10

до 50

до 4

до 3

Ділянки комплексу

 1. Ділянка заготівлі та складування сировини.
 2. Ділянка для завантаження вагонеток сировиною, охолодження і вивантаження вугілля з вагонеток.
 3. Залізна дорога для переміщення платформ з вагонетками (елемент логістики).
 4. Ділянка піролізу, на базі вуглевипалювальних печей УП-4 ЄВРО-м.
 5. Склад готової продукції.

Додатково, ділянка може включати:

А. Устаткування для підготовки сировини до процесу (пилки та колуни)

Б. Камеру примусового охолодження вагонеток. Істотно знижує тривалість охолодження вугілля в вагонетках, особливо необхідна для використання в жарких кліматичних регіонах.

В. Лінію по виробництву паливних брикетів Pini-kay.

Г. Лінію по упаковці деревного вугілля в паперові пакети.

Д. Котел утилізатор. Використовується для застосування надлишкового тепла для побутових і інших цілей.

Є. Центральний пульт управління (операторська).

Ж. Сушильний комплекс, для виробництва камінних дров

З. Пристрій для стабілізації деревного вугілля

Схема ділянки з позначеннями

Короткий опис ділянок комплексу

Ділянка 1, сюди підвозиться сировина для піролізу. Уразі необхідності, на ділянці 1, проводиться підготовка сировини до процесу (різка по довжині, кілочка по діаметру).

Ділянка 2, тут встановлені стаціонарні естакади та проводиться завантаження сировини в вагонетки і вивантаження деревного вугілля з них. Додатково дана ділянка може бути обладнана камерами примусового охолодження, що суттєво прискорює процес охолодження вагонеток.

Ділянка 3, використовується для переміщення вагонеток з використанням платформи, дану ділянку відноситься до елементів логістики комплексу, і дозволяє здійснювати переміщення вагонеток з сировиною і готовою продукцією по всіх дільницях, з мінімальними фізичними зусиллями.

Ділянка 4, це основна ділянка, де безпосередньо здійснюється процес отримання деревного вугілля, ділянка включає вуглевипалювальні печі типу УП-4 ЄВРО-м в кількості 2-х шт.

Ділянка 5, призначена для упаковки і складування готової продукції. Тут може бути встановлена ​​лінія для пакування деревного вугілля в паперові мішки, віброшкаф, палетообмотувачі та інше пакувальне обладнання.

Короткий опис технологічного процесу

Сировина для процесу складується на ділянці 1, після заповнення сировиною на ділянці 2 вагонетки встановлюються на платформи ділянки 3. Час завантаження сировиною вагонетки становить 40-50 хвилин. Платформи з вагонетками, переміщаються по рейках ділянки 3 на ділянку піролізу 4, з платформи вагонетки завантажуються в вільну камеру вуглевипалювальної печі, з встановленим режимом сушка. За фактом завершення процесу піролізу в камері вуглевипалювальної печі, на ділянці 4, вагонетки з вугіллям вивантажуються на порожню платформу, яка встановлена ​​на ділянці 3 (залізниця). Вагонетки з гарячим вугіллям переміщаються на ділянку 2, де проводиться охолодження вугілля в вагонетках, час охолодження вагонеток 12-24 годин і залежить від температури навколишнього середовища. Після охолодження деревне вугілля повинен пройти процес стабілізації, без цього може відбутися процес самозаймання, стабілізація може здійснюватися різними методами з застосуванням і без застосування спеціального обладнання. Після стабілізації, деревне вугілля упаковується і складується на ділянці 5, звідки відвантажується споживачам.

При організації виробництва важливо враховувати наступні фактори

 • Забезпечення технологічного процесу вуглевипалювання власним теплом, яке забезпечується за рахунок повного спалювання продуктів піролізу деревини в топці. Утворений при цьому теплоносій обладає ентальпією, достатньою для здійснення сушіння деревини, проведення процесу піролізу деревини і прокалці деревного вугілля, а також для виробництва гарячої води для технологічних і побутових потреб.
 • Це ж рішення забезпечує утилізацію рідкої фази, що утворюється при піролізі деревини, усуваючи тим самим істотну екологічну проблему потрапляння кислотних залишків у грунт і стічні води.
 • Підвищений вихід, високі якісні характеристики деревного вугілля досягаються за рахунок автоматичного контролю температурних режимів сушіння і піролізу деревини.
 • Утилізація надлишкового тепла здійснюється за рахунок установки котла утилізатора, що дозволяє використовувати його для господарських, технічних та інших потреб.
 • Максимальна оптимізація переміщення сировини і готової продукції з однієї ділянки на іншу із застосуванням системи рейок, платформ і вагонеток з використанням природних сил тяжіння.
 • Всі операції пов'язані з переміщенням сировини і готової продукції максимально механізовані і здійснюються з використанням електричної лебідки.                         

Обслуговуючий персонал комплексу

Кількість обслуговуючого персоналу є розрахунковим. Далі, Ви зможете ознайомитися з загальною чисельністю всіх ділянок пов'язаних з усіма етапами виробництва деревного вугілля. Варто зазначити, що можлива організація 5-ти денного графіка роботи, для всіх ділянок, крім ділянки піролізу. При цьому потрібно розрахувати обсяг запасних вагонеток, а так само збільшити виробничий обсяг всіх ділянок на 30%. Так само можливо істотно знизити кількість обслуговуючого персоналу складу не підготовленою деревини та ділянки підготовки сировини шляхом використання автомобільних маніпуляторів для навантаження і переміщення сировини, а так же ліній автоматизованої обробки деревини.

Ділянка 1 (заготовки і складування сировини), ділянка 2 (завантаження вагонеток сировиною, охолодження і вивантаження вугілля), ділянка 5 (склад сировини). Кількість обслуговуючого персоналу залежить від ступеня автоматизації і організації виробничого процесу. Мінімальна кількість обслуговуючого персоналу 2-х ділянок без урахування трудових затрат на підготовку сировини - 2 людини, максимальний 4 людини. В обсяг робіт персоналу входить: завантаження сировини в вагонетки, вивантаження вугілля з вагонеток, завантаження/розвантаження вагонеток в /з Камеру (и), а так само упаковка вугілля в мішки або коробки по 10 кг. Режим роботи однозмінний. Персонал не вимагає спеціальної освіти.

Ділянка 4 (ділянка піролізу). Персонал даної ділянки включає оператора і помічника оператора, тобто 2 людини, оператор управляє процесом виробництва на вуглевипалювальних печах і є одночасно і бригадиром комплексу, несе відповідальність за організацію всіх робіт і ведення процесу. Помічник оператора, в нічний час доби може підміняти оператора, в денний здійснювати роботи на ділянках 1,2,5. Режим роботи цілодобовий, за системою "добу-троє". Загальна кількість операторів 3 людини, помічників оператора 3 людини. Оператор повинен мати середню технічну або вищу освіту і пройти навчання і стажування на компанії GreenPower.

Загальна чисельність осіб: 8-10 чоловік.

Усереднений склад і температура димових газів УП-4 «ЄВРО-м»

 1. Температура 150 - 280оС.
 2. Кисень О2 10 -16%.
 3. Окис сірки SО2 22 - 94 ppm.
 4. Окис азоту NО 0 - 40 ppm.
 5. Метан CH4 0-0,01%
 6. Двоокис вуглецю СО2 5 - 9%

Даний проект є зразковим і передбачає адаптацію для конкретних умов, в цілому компанією GreenPower, будуть розроблені:

 1. Концепція і проект підприємства, де будуть реалізоване оптимальне переміщення, складування сировини і готової продукції на всіх етапах виробництва.
 2. Централізоване управління і контроль за роботою комплексу вуглевипалювання.
 3. Технічний регламент підприємства.
 4. Посадові інструкції обслуговуючого персоналу.
 5. Концепція отримання теплової енергії в результаті піролізу брикету, яку раціонально використовувати: при виробництві брикету - сушка сировини або для опалення приміщень, отримання технологічного тепла.

Період виробництва обладнання, монтажу, налагодження устаткування і навчання персоналу становить 1-2 місяців з початку фінансування. Підприємство, яке виробляє обладнання гарантує проведення шеф-монтажних, пуско-налагоджувальних та робіт пов'язаних з навчанням персоналу, крім цього буде проводитися систематичне сервісне обслуговування обладнання.

email
×

Ви ввели неправильний E - mail.

×

Вказаний E - mail вже бере участь в розсилці.

×

Тепер ви підписані на наші новини.

+38(057) 712-29-08

+38(057) 717-44-64

+38(057) 717-44-66

+38(095) 250-63-45

manager@greenpower.com.ua

с 9.00 до 18.00 (GMT+2)

Понеділок-П'ятниця

 

ukrainianrussian greenpower  russiangerman greenpower.ua  russianenglish greenpower.com.ua