Меню
UKR
ESP
RUS
RUS
Youtube
Facebook
Підписатися на новини
Назад
Технологічний комплекс з виробництва деревного вугілля 80 тонн/місяць

Опис комплексу

Даний комплекс призначений для переробки в високоякісне деревне вугілля різного роду некондиційних відходів рослинного походження: дров'яної деревини, відходів лісозаготівлі і деревообробки, скорлупи кокосового, грецького, лісового та інших горіхів, паливних брикетів типу nestro, Pini-Kay, ruff тощо.

Виробничий обсяг комплексу становить від 80 тонн високоякісного деревного вугілля на місяць. Продуктивність буде залежати від параметрів вихідної сировини. Так наприклад 80 т/місяць, будуть проведені при використанні в якості сировини деревини східно-європейського дуба з вологістю до 40%, у разі використання в якості сировини - берези, продуктивність складе 60-70 т/місяць, в залежності від вологості сировини. Якщо ж в якості сировинного матеріалу передбачається використовувати паливні брикети типу Pini-kay продуктивність складе - 100-120 т/місяць.

Комплекс є сучасним високотехнологічним, екологічно-безпечним і включає все необхідне допоміжне обладнання, яке забезпечує стабільну, ефективну роботу.

В результаті роботи комплексу, можливий випуск наступних видів продукції:

Порівняльні характеристики видів палива

Порівняльні характеристики

Дрова

Вугілля кам'яне

Деревне вугілля з паливних брикетів

Деревне вугілля з дров

Теплотворність, ккал/кг

до 3500

до 5500

до 8300

до 8300

Час горіння, кг/год

1

3

5-7

2-4

Залишок золи, %

до 10

до 50

до 4

до 3

 

Ділянки комплексу

 1. Ділянка заготівлі та складування сировини
 2. Ділянка для завантаження вагонеток сировиною, охолодження і вивантаження вугілля з вагонеток
 3. Залізна дорога для переміщення платформ з вагонетками (елемент логістики)
 4. Ділянка піролізу на базі вуглевипалювальних печей УП-4 ЄВРО-м
 5. Склад готової продукції

Додатково ділянка може включати:

А. Устаткування для підготовки сировини до процесу (пилки та колуни)

Б. Камеру примусового охолодження вагонеток - істотно знижує тривалість охолодження вугілля в вагонетках, особливо необхідна для використання в жарких кліматичних регіонах.

В. Лінію по виробництву паливних брикетів Pini-Kay

Г. Лінію по упаковці деревного вугілля в паперові пакети

Д. Котел-утилізатор - використовується для застосування надлишкового тепла для побутових та інших цілей

Е. Центральний пульт управління (операторська)

Ж. Сушильний комплекс для виробництва камінних дров

З. Пристрій для стабілізації деревного вугілля

Схема ділянки з позначеннями

Короткий опис ділянок комплексу

Ділянка 1. Сюди підвозиться сировина для піролізу. У разі необхідності, на ділянці 1 проводиться підготовка сировини до процесу (різка по довжині, кілка по діаметру).

Ділянка 2. Тут встановлені стаціонарні естакади та проводиться завантаження сировини в вагонетки і вивантаження деревного вугілля з них. Додатково дана ділянка може бути обладнана камерами примусового охолодження, що суттєво прискорює процес охолодження вагонеток.

Ділянка 3. Дана ділянка використовується для переміщення вагонеток з використанням платформи. Дана ділянка відноситься до елементів логістики комплексу і дозволяє здійснювати переміщення вагонеток з сировиною і готовою продукцією по всіх дільницях з мінімальними фізичними зусиллями.

Ділянка 4. Це основна ділянка, де безпосередньо здійснюється процес отримання деревного вугілля. Ділянка включає вуглевипалювальні печі типу УП-4 ЄВРО-м в кількості 2-х шт.

Ділянка 5. Призначена для упаковки і складування готової продукції. Тут може бути встановлена ​​лінія для пакування деревного вугілля в паперові мішки, віброшкаф, палетообмотувачі та інше пакувальне обладнання.

Короткий опис технологічного процесу

Сировина для процесу складується на ділянці 1, після заповнення сировиною на ділянці 2 вагонетки встановлюються на платформи ділянки 3. Час завантаження сировиною вагонетки становить 40-50 хвилин. Платформи з вагонетками, переміщаються по рейках ділянки 3 на ділянку піролізу 4, з платформи вагонетки завантажуються в вільну камеру вуглевипалювальної печі, з встановленим режимом сушка. За фактом завершення процесу піролізу в камері вуглевипалювальної печі, на ділянці 4, вагонетки з вугіллям вивантажуються на порожню платформу, яка встановлена ​​на ділянці 3 (залізниця). Вагонетки з гарячим вугіллям переміщаються на ділянку 2, де проводиться охолодження вугілля в вагонетках, час охолодження вагонеток 12-24 годин і залежить від температури навколишнього середовища. Після охолодження деревне вугілля повинен пройти процес стабілізації, без цього може відбутися процес самозаймання, стабілізація може здійснюватися різними методами з застосуванням і без застосування спеціального обладнання. Після стабілізації, деревне вугілля упаковується і складується на ділянці 5, звідки відвантажується споживачам.

При організації виробництва важливо враховувати наступні фактори

 • Забезпечення технологічного процесу вуглевипалювання власним теплом, яке забезпечується за рахунок повного спалювання продуктів піролізу деревини в топці. Утворений при цьому теплоносій обладає ентальпією, достатньою для здійснення сушіння деревини, проведення процесу піролізу деревини і прокалці деревного вугілля, а також для виробництва гарячої води для технологічних і побутових потреб.
 • Це ж рішення забезпечує утилізацію рідкої фази, що утворюється при піролізі деревини, усуваючи тим самим істотну екологічну проблему потрапляння кислотних залишків у грунт і стічні води.
 • Підвищений вихід, високі якісні характеристики деревного вугілля досягаються за рахунок автоматичного контролю температурних режимів сушіння і піролізу деревини.
 • Утилізація надлишкового тепла здійснюється за рахунок установки котла утилізатора, що дозволяє використовувати його для господарських, технічних та інших потреб.
 • Максимальна оптимізація переміщення сировини і готової продукції з однієї ділянки на іншу із застосуванням системи рейок, платформ і вагонеток з використанням природних сил тяжіння.
 • Всі операції пов'язані з переміщенням сировини і готової продукції максимально механізовані і здійснюються з використанням електричної лебідки.                         

Обслуговуючий персонал комплексу

Кількість обслуговуючого персоналу є розрахунковим. Далі, Ви зможете ознайомитися з загальною чисельністю всіх ділянок пов'язаних з усіма етапами виробництва деревного вугілля. Варто зазначити, що можлива організація 5-ти денного графіка роботи, для всіх ділянок, крім ділянки піролізу. При цьому потрібно розрахувати обсяг запасних вагонеток, а так само збільшити виробничий обсяг всіх ділянок на 30%. Так само можливо істотно знизити кількість обслуговуючого персоналу складу не підготовленою деревини та ділянки підготовки сировини шляхом використання автомобільних маніпуляторів для навантаження і переміщення сировини, а так же ліній автоматизованої обробки деревини.

Ділянка 1 (заготовки і складування сировини), ділянка 2 (завантаження вагонеток сировиною, охолодження і вивантаження вугілля), ділянка 5 (склад сировини). Кількість обслуговуючого персоналу залежить від ступеня автоматизації і організації виробничого процесу. Мінімальна кількість обслуговуючого персоналу 2-х ділянок без урахування трудових затрат на підготовку сировини - 2 людини, максимальний 4 людини. В обсяг робіт персоналу входить: завантаження сировини в вагонетки, вивантаження вугілля з вагонеток, завантаження/розвантаження вагонеток в /з Камеру (и), а так само упаковка вугілля в мішки або коробки по 10 кг. Режим роботи однозмінний. Персонал не вимагає спеціальної освіти.

Ділянка 4 (ділянка піролізу). Персонал даної ділянки включає оператора і помічника оператора, тобто 2 людини, оператор управляє процесом виробництва на вуглевипалювальних печах і є одночасно і бригадиром комплексу, несе відповідальність за організацію всіх робіт і ведення процесу. Помічник оператора, в нічний час доби може підміняти оператора, в денний здійснювати роботи на ділянках 1,2,5. Режим роботи цілодобовий, за системою "добу-троє". Загальна кількість операторів 3 людини, помічників оператора 3 людини. Оператор повинен мати середню технічну або вищу освіту і пройти навчання і стажування на компанії GreenPower.

Загальна чисельність осіб: 8-10.

Усереднений склад і температура димових газів УП-4 «ЄВРО-м»

                                         1. Температура                                                  150-280 оС

                                         2. Кисень О2                                                                          10-16 %

                                         3. Окис сірки 2                                                22-94 ppm

                                         4. Окис азоту                                                  0-40 ppm

                                         5. Метан CH4                                                       0-0,01 %

                                         6. Двоокис вуглецю СО2                                      5-9 %

Даний проект є зразковим і передбачає адаптацію для конкретних умов. В цілому компанією GreenPower будуть розроблені:

 1. Концепція і проект підприємства, де буде реалізовано оптимальне переміщення, складування сировини і готової продукції на всіх етапах виробництва.
 2. Централізоване управління і контроль за роботою комплексу вуглевипалювання.
 3. Технічний регламент підприємства.
 4. Посадові інструкції обслуговуючого персоналу.
 5. Концепція отримання теплової енергії в результаті піролізу брикету, яку раціонально використовувати при виробництві брикету (сушка сировини) або для опалення приміщень і отримання технологічного тепла.

Період виробництва обладнання, монтажу, налагодження устаткування і навчання персоналу становить 1-2 місяці з початку фінансування. Підприємство, яке виробляє обладнання, гарантує проведення шеф-монтажних, пуско-налагоджувальних робіт та робіт, пов'язаних з навчанням персоналу, Крім цього буде проводитися систематичне сервісне обслуговування обладнання.

email
×

Ви ввели неправильний E - mail.

×

Вказаний E - mail вже бере участь в розсилці.

×

Тепер ви підписані на наші новини.

    + 38095 250 63 45

GreenPower 

manager@greenpower.com.ua