Меню
UKR
ESP
RUS
RUS
Youtube
Facebook
Підписатися на новини
Назад
МЕДИЧНІ ВІДХОДИ

Медичні відходи (МВ) є факторами прямого та опосередкованого ризику забруднення навколишнього середовища, а також виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відносить МВ до групи небезпечних і рекомендує створення спеціальних служб для їх переробки.

До медичних відходів відносять використані перев'язувальні матеріали, одноразові шприци та системи, рукавички, халати, рентгенівські плівки, інфіковані відходи харчових блоків, заражену кров, шматки шкіри, видалені органи, прострочені, фальсифіковані  та конфісковані лікарські препарати і т. п., що утворюються у лікарнях, поліклініках, диспансерах, хоспесах, медичних НДІ та навчальних закладах, ветеринарних клініках, аптеках, оздоровчих та санітарно-профілактичних установах, судово-медичних та інших лабораторіях, на станціях швидкої допомоги і переливання крові і. т. д

Більша частина (за даними різних авторів від 60 до 85%) відходів лікувально-профілактичних установ (ЛПУ) не представляють небезпеки і цілком можуть бути віднесені до ТПВ. У той же час істотна частина цих відходів (15% і більше) представляє серйозну реальну небезпеку як для медичного персоналу, так і для навколишнього середовища, що і вимагає виділення поняття "медичні відходи". Останні не можуть бути віднесені до побутових відходів, так як їх інфікованість перевищує у 1000 і більше разів інфікованість міських ТПВ. Крім того, вони містять велику кількість токсичних сполук (насамперед цитостатичні препарати, антибіотики та інші лікарські препарати) і радіоактивні речовини.

У країнах СНД проблема збору та знешкодження медичних відходів усе ще не вирішено. Відсутні спеціалізовані служби видалення МВ, а Державні санітарні правила і норми "Правила збору, збереження і видалення відходів лікувально-профілактичних установ" знаходяться на стадії затвердження, тому за видалення лікарняного сміття відповідає той, хто його утворює, тобто лікарняний персонал.

Згідно з розробленими санітарними правилами, МВ необхідно збирати і сортувати на п'ять класів:

Клас А. Безпечні відходи (харчові відходи всіх підрозділів ЛПУ, крім інфекційних та фтизіатричних, меблі, інвентар, будівельне сміття і т. п.).
Клас Б. Небезпечні (ризиковані) відходи (потенційно інфіковані відходи, матеріали та інструменти, забруднені виділеннями, у т. ч кров'ю, органічні операційні та патологоанатомічні відходи тощо).
Клас В. Надзвичайно небезпечні відходи (матеріали, що контактують з хворими з особливо небезпечними інфекціями, відходи фтизіатричних та мікологічних лікарень тощо).
Клас Г. Відходи, за складом близькі до промислових (прострочені лікарські засоби та дезінфікуючі засоби, відходи від лікарських і діагностичних препаратів, предмети, що містять ртуть, прилади та обладнання, тощо).
Клас Д. Радіоактивні відходи (всі види відходів, що містять радіоактивні компоненти).

До відходів ЛПУ, в залежності від їх класу, пред'являються різні вимоги щодо збору, тимчасового зберігання і транспортування. Не допускається змішування відходів різних класів на всіх стадіях збору і зберігання та визначається порядок утилізації відходів. Поводження з відходами класів Г і Д регулюється нормативами для токсичних і радіоактивних відходів.

Ліквідаційні методи технологій переробки і захоронення відходів ЛПУ припускають використання того чи іншого методу знезараження відходів з подальшим захороненням знезаражених відходів на полігонах для ТПВ або їх спалювання з подальшим похованням залишків спалювання. Окремі фракції відходів ЛПУ при наявності відповідних умов можуть підлягати утилізації (для повторного використання як вторинну сировину). До них відносять люмінесцентні лампи, термометри; фіксажний розчин, проявник рентгенівської плівки; одноразові полімерні вироби; металеві вироби; харчові відходи; папір, картон. Інфікований матеріал, який накопичується на території лікарень, непридатні реактиви, високотоксичні, радіоактивні та харчові відходи збираються разом. Тому реальна загроза зберігається на всіх етапах поводження з МО.

Відомо, що однією з причин виникнення внутрішньолікарняних інфекцій є звичайний інгаляційний вплив. Тому, коли на відкритому місці горить смітник з медичним сміттям, який містить патогенну мікрофлору, збудники небезпечних інфекцій потоками повітря миттєво поширюються на десятки кілометрів навколо. Ситуацію не рятує і поховання МО в землю. Небезпечні мікроорганізми вимиваються ґрунтовими водами, тоді біоорганіка відходів загниває і вони потрапляють на поверхню з газами, які виділяються.

Недосконалість законодавчої бази країн СНД у вирішенні цього питання призводить до цілого ряду грубих порушень. В першу чергу це відсутність дезінфекції перев'язувального матеріалу, одноразових шприців, відходів операційних блоків і лікувально-діагностичних приміщень. У ряду ЛПУ немає спеціального санітарно-гігієнічного обладнання, інвентарю та витратних матеріалів для пакування медичних відходів. У багатьох стаціонарах немає маркованих по групах відходів контейнерів, а також приміщень для їх тимчасового зберігання.

Світовий досвід показує, що вторинна переробка МО неможлива в принципі. Ризики для людського життя надто високі і ніякі доходи їх не покривають. Сьогодні у всіх цивілізованих країнах небезпечні медичні відходи тільки знищують.

Міжнародним конгресом з управління відходами «WasteTech 2001» розглядалися наступні технології переробки: спалювання (озолення), стерилізація в автоклаві (парова стерилізація), хімічна дезінфекція, піроліз, лазерна обробка, мікрохвильова дизинфекция, плазмова технологія та ін.

Кожен з перерахованих методів має свої недоліки. Так, хімічна дезінфекція призводить до утворення хлорвмісних відходів, піролізні і плазмові технології досить енергозатратні і небезпечні в експлуатації, а установки для стерилізації – малоефективні Установки для спалювання при 100% гарантії екологічно безпечного знищення відходів мають відносно високу вартість через наявність складних систем газоочищення.

 


email
×

Ви ввели неправильний E - mail.

×

Вказаний E - mail вже бере участь в розсилці.

×

Тепер ви підписані на наші новини.

 +38 091 481-92-88 

GreenPower 

ukraine@greenpower.com.ua

carbinization-furnance-quality-certificate